Разова СВР ДФ 35.052.034 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ільницького Григорія Івановичана здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистиказа спеціальністю 113 Прикладна математика

Голова ради: д.ф.-м.н., професор Костробій Петро Петрович
E-mail
petro.kostrobi@gmail.com
Номер(и) телефону
(032) 258-23-68
Дисертацію прийнято до захисту
26.02.2021
Спеціальність
113 Прикладна математика
Назва дисертаційної роботи
Математичне моделювання епідеміологічних та клініко-лабораторних проявів туберкульозу
Автор дисертації
Ільницький Григорій Іванович
Науковий керівник
д.ф.-м.н. Ільницький Ярослав Миколайович
Дата захисту
23.03.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.