Разова СВР ДФ 35.052.033 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Котельбана Сергія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Голова ради: д.е.н., професор Кузьмін Олег Євгенович
E-mail
Oleh.Y.Kuzmin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-10
Дисертацію прийнято до захисту
11.12.2020
Спеціальність
051 Економіка
Назва дисертаційної роботи
Механізм державного регулювання інноваційного розвитку економіки України в глобалізаційних умовах
Автор дисертації
Котельбан Сергій Васильович
Науковий керівник
д.е.н., доц. Антохов Андрій Анатолійович
Дата захисту
29.12.2020 - 15:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Митрополита Андрея, 5 (четвертий корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія № 209-А)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 70 від 23.02.2021 р.; наказ № 47-5-10 від 23.02.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації