Разова СВР ДФ 35.052.031 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Будза Олега Федоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини

Голова ради: д.е.н., професор Мельник Ольга Григорівна
E-mail
zmd.dept@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-25
Дисертацію прийнято до захисту
11.12.2020
Спеціальність
292 Міжнародні економічні відносини
Назва дисертаційної роботи
Розвиток управління митним обслуговуванням підприємств
Автор дисертації
Будз Олег Федорович
Науковий керівник
д.е.н., проф. Шпак Нестор Омелянович
Дата захисту
29.12.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Митрополита Андрея, 5 (четвертий корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія № 209-А)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 70 від 23.02.2021 р.; наказ № 47-5-10 від 23.02.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації