Разова СВР ДФ 35.052.030 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ленька Василя Степановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз

Голова ради: д.т.н., проф. Берко Андрій Юліанович
E-mail
andrii.y.berko@lpnu.ua
Номер(и) телефону
067-676-45-38
Дисертацію прийнято до захисту
21.12.2020
Спеціальність
124 Системний аналіз
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби управління персональними знаннями в інтелектуальних системах
Автор дисертації
Ленько Василь Степанович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Пасічник В.В.
Дата захисту
09.02.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації.

Аудіозапис захисту дисертації.