Разова СВР ДФ 35.052.029 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дзюраха Юрія Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Голова ради: д.н.держ.упр., проф. Криштанович Мирослав Франкович
E-mail
myroslav.f.kryshtanovych@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-23
Дисертацію прийнято до захисту
22.12.2020
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Державне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві
Автор дисертації
Дзюрах Юрій Михайлович
Науковий керівник
д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
Дата захисту
28.01.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації