Разова СВР ДФ 35.052.027 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Булавінець Тетяни Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

Голова ради: д.т.н., проф. Клим Галина Іванівна
E-mail
halyna.i.klym@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(097) 848-38-67
Дисертацію прийнято до захисту
10.12.2020
Спеціальність
153 Мікро- та наносистемна техніка
Назва дисертаційної роботи
Фотодинамічні властивості наноструктур в умовах плазмонного резонансу для біомедичних застосувань
Автор дисертації
Булавінець Тетяна Олександрівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Бобицький Я.В.
Дата захисту
29.12.2020 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації