Разова СВР ДФ 35.052.026 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Демчука Юрія Ярославовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 – хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 – хімічні технології та інженерія

Голова ради: д.т.н., проф. Старчевський Володимир Людвікович
E-mail
volodymyr.l.starchevskyy@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(050) 370-63-77
Дисертацію прийнято до захисту
11.12.2020
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
Бітуми, модифіковані смолами, одержаними з фенольної фракції кам’яновугільної смоли.
Автор дисертації
Демчук Юрій Ярославович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Пиш’єв С.В.
Дата захисту
15.01.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації