Разова СВР ДФ 35.052.025 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сала Андрія Богдановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: д.ю.н., професор Жаровська Ірина Мирославівна
E-mail
iryna.m.zharovska@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-92
Дисертацію прийнято до захисту
27.01.2021
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Співвідповідач у адміністративному процесі (процесуальна співучасть)
Автор дисертації
Сало Андрій Богданович
Науковий керівник
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Дата захисту
19.03.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.