Разова СВР ДФ 35.052.024 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хоптар Аліни Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

Голова ради: д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
E-mail
kornylii.r.tretiak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-98
Дисертацію прийнято до захисту
12.11.2020
Спеціальність
193 Геодезія та землеустрій
Назва дисертаційної роботи
Томографія тропосфери на основі опрацювання даних мульти-GNSS спостережень
Автор дисертації
Хоптар Аліна Андріївна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Савчук С.Г.
Дата захисту
17.12.2020 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 70 від 23.02.2021 р.; наказ № 47-5-10 від 23.02.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації