Разова СВР ДФ 35.052.023 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шквірко Оксани Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія

Голова ради: д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович
E-mail
ihor.m.petrushka@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-32-24
Дисертацію прийнято до захисту
13.11.2020
Спеціальність
101 Екологія
Назва дисертаційної роботи
Екологічно безпечні технології біологічної рекультивації із використанням осадів стічних вод
Автор дисертації
Шквірко Оксана Михайлівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Мальований М.С.
Дата захисту
24.12.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 70 від 23.02.2021 р.; наказ № 47-5-10 від 23.02.2020 р.)

Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації