Разова СВР ДФ 35.052.022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Биць Оксани Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Лозинський О.Ю.
E-mail
orest.y.lozynskyi@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-68
Дисертацію прийнято до захисту
12.11.2020
Спеціальність
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Назва дисертаційної роботи
Автоматизація проектування систем вимірювання кількості теплової енергії на основі витратомірів змінного перепаду тиску
Автор дисертації
Биць Оксана Михайлівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Матіко Ф.Д.
Дата захисту
23.12.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери,12 (головнийкорпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи ZOOM

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 70 від 23.02.2021 р.; наказ № 47-5-10 від 23.02.2020 р.)
Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації