Разова СВР ДФ 35.052.020 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мищишин Ольги Львівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка

Голова ради: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
E-mail
Oleh.Y.Kuzmin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-10
Дисертацію прийнято до захисту
24.11.2020
Спеціальність
051 Економіка
Назва дисертаційної роботи
Формування та розвиток транскордонних кластерів
Автор дисертації
Мищишин Ольга Львівна
Науковий керівник
к.е.н., проф. Козик В.В.
Дата захисту
21.12.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (ІV навчальний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 209-А)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 70 від 23.02.2021 р.; наказ № 47-5-10 від 23.02.2020 р.)

Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації