Разова СВР ДФ 35.052.018 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гутіва Богдана Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право 081 Право

Голова ради: д.ю.н., професор Жаровська Ірина Мирославівна
E-mail
iryna.m.zharovska@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-92
Дисертацію прийнято до захисту
23.07.2020
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Становлення та розвиток Держави-міста Ватикан: історико-правове дослідження
Автор дисертації
Гутів Богдан Ігорович
Науковий керівник
к.ю.н., проф. Тищик Борис Йосипович
Дата захисту
28.08.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації