Разова СВР ДФ 35.052.017 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мигаля Романа Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
E-mail
volodymyr.s.kantsir@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту
26.08.2020
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Катування: кримінологічний аспект
Автор дисертації
Мигаль Роман Васильович
Дата захисту
15.10.2020 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації