Разова СВР ДФ 35.052.015 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кушпіт Уляни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Голова ради: д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
E-mail
nataliya.v.mukan@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032)2582582
Дисертацію прийнято до захисту
24.07.2020
Спеціальність
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями»)
Назва дисертаційної роботи
Інтегративний підхід до розвитку професійної іншомовної компетентності вчителя фізики
Автор дисертації
Кушпіт Уляна Володимирівна
Науковий керівник
к.пед.н., с.н.с. Стечкевич Олег Орестович
Дата захисту
15.09.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації