Разова СВР ДФ 35.052.014 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Корж Галини Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Голова ради: д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
E-mail
nataliya.v.mukan@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032)2582582
Дисертацію прийнято до захисту
24.07.2020
Спеціальність
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями»)
Назва дисертаційної роботи
Розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я у майбутніх фахівців з цивільної безпеки
Автор дисертації
Корж Галина Іванівна
Науковий керівник
д.пед.н., проф. Козловський Юрій Михайлович
Дата захисту
15.09.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації