Разова СВР ДФ 35.052.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Іващишин Ганни Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інжерія

Голова ради: д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна
E-mail
khrystyna.s.sobol@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-50
Дисертацію прийнято до захисту
21.07.2020
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Низькоемісійні змішані цементи та модифіковані бетони і будівельні розчини на їх основі
Автор дисертації
Іващишин Ганна Степанівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Дата захисту
04.09.2020 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації