Разова СВР ДФ 35.052.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завади Ярини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

Голова ради: д. політ. н., проф. Луцишин Галина Іванівна
E-mail
halyna.i.lutsyshyn@lpnu.ua
Номер(и) телефону
258-21-89
Дисертацію прийнято до захисту
07.07.2020
Спеціальність
052 Політологія
Назва дисертаційної роботи
Іранська ядерна програма в контексті світової та регіональної безпеки
Автор дисертації
Завада Ярина Ігорівна
Дата захисту
03.09.2020 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації