Разова СВР ДФ 35.052.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хабюка Андрія Ярославовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Голова ради: д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
E-mail
nataliya.v.mukan@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032)2582582
Дисертацію прийнято до захисту
27.07.2020
Спеціальність
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Назва дисертаційної роботи
Інтеграція інформаційно-комунікаційних і традиційних технологій у підвищенні кваліфікації вчителя предмету«Захист Вітчизни»
Автор дисертації
Хабюка Андрія Ярославовича
Науковий керівник
д.пед.н., проф. Сікорський Петро Іванович
Дата захисту
14.09.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації