Разова СВР ДФ 35.052.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сливки Богдана Степановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки

Голова ради: д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
E-mail
nataliya.v.mukan@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-23
Дисертацію прийнято до захисту
20.07.2020
Спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки
Назва дисертаційної роботи
Розвиток християнської моралі дошкільників засобами пастирської діяльності в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття
Автор дисертації
Сливка Богдан Степанович
Науковий керівник
д.пед.н., проф. Козловський Юрій Михайлович
Дата захисту
02.10.2020 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації