Разова СВР ДФ 35.052.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кобрин Надії Зіновіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки

Голова ради: д.пед.н., доц. Блавт Оксана Зіновіївна
E-mail
oksana.z.blavt@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 276-43-80
Дисертацію прийнято до захисту
16.04.2020
Спеціальність
011Освітні, педагогічні науки
Назва дисертаційної роботи
Розвиток професійної освіти фахівців з медичної інформатики у Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Автор дисертації
Кобрин Надія Зіновіївна
Дата захисту
21.07.2020 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 66 від 27.10.2020 р.; наказ № 208-5-10 від 27.10.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації