Разова СВР ДФ 35.052.008 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Запотічної Марії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки

Голова ради: д.пед.н., доц. Блавт Оксана Зіновіївна
E-mail
oksana.z.blavt@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 276-43-80
Дисертацію прийнято до захисту
16.04.2020
Спеціальність
011Освітні, педагогічні науки
Назва дисертаційної роботи
Розвиток освіти корінних народів Канади
Автор дисертації
Запотічна Марія Іванівна
Дата захисту
21.07.2020 - 10:30
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 66 від 27.10.2020 р.; наказ № 208-5-10 від 27.10.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертацій