Разова СВР ДФ 35.052.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гузій Іванни Степанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта /Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Голова ради: д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
E-mail
nataliya.v.mukan@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-23
Дисертацію прийнято до захисту
16.04.2020
Спеціальність
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями»)
Назва дисертаційної роботи
Інтегративний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Автор дисертації
Гузій Іванна Степанівна
Дата захисту
21.07.2020 - 09:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 66 від 27.10.2020 р.; наказ № 208-5-10 від 27.10.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації