Разова СВР ДФ 35.052.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ковальчук Софії Віталівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: Жаровська Ірина Мирославівна
E-mail
iryna.m.zharovska@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-23
Дисертацію прийнято до захисту
31.03.2020
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Правові засади взаємодії громадянського суспільства та органів публічної влади в умовах становлення демократичної правової держави в Україні
Автор дисертації
Ковальчук Софія Віталіївна
Дата захисту
11.07.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 66 від 27.10.2020 р.; наказ № 208-5-10 від 27.10.2020 р.)

Аудіозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації