Разова СВР ДФ 35.052.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Болібрух Наталії Борисівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
E-mail
oleksii.m.humin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту
22.06.2020
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Кримінологічна модель особистості студента закладу вищої освіти, який вчиняє корисливо-насильницький злочин проти власності
Автор дисертації
Болібрух Наталія Борисівна
Дата захисту
11.09.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 68 від 22.12.2020 р.; наказ № 238-5-10 від 22.12.2020 р.)

Відеозапис захисту дисертації 

Аудіозапис захисту дисертації