Разова СВР ДФ 35.052.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Катишевої Вікторії В’ячеславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія

Голова ради: д.т.н., доц. Мокрий Володимир Іванович
E-mail
volodymyr.i.mokriy@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-32-24
Дисертацію прийнято до захисту
05.02.2020
Спеціальність
101 Екологія
Назва дисертаційної роботи
Підвищення рівня екологічної безпеки атмосфери поглинанням вуглекислого газу хлорофілвмісними мікроводоростями
Автор дисертації
Катишева Вікторія В’ячеславівна
Дата захисту
22.07.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)