Разова СВР ДФ 35.052.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рудницького Івана Львовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
E-mail
oleksii.m.humin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту
13.01.2020
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Особливості виявлення та розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами
Автор дисертації
Рудницький Іван Львович
Дата захисту
28.02.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 65 від 15.09.2020 р.; наказ № 185-5-10 від 02.10.2020 р.)

Аудіозапис захисту дисертації

Відеозапис захисту дисертації