Разова СВР ДФ 35.052.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Матяшовської Роксолани Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович
E-mail
oleksii.m.humin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-36
Дисертацію прийнято до захисту
10.01.2020
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Гарантії прав осіб дошкільного віку у глобалізаційному суспільстві
Автор дисертації
Матяшовська Роксолана Юріївна
Дата захисту
17.02.2020 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 63 від 26.05.2020 р.; наказ № 185-5-10 від 02.10.2020 р.)

Аудіозапис захисту дисертації 

Відеозапис захисту дисертації