Разова СВР ДФ 35.052.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кереуш Дар"ї Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

Голова ради: д.т.н., проф. Бурштинська Христина Василівна
E-mail
khrystyna.v.burshtynska@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-16
(032) 258-26-16
Дисертацію прийнято до захисту
09.12.2019
Спеціальність
193 Геодезія та землеустрій
Назва дисертаційної роботи
Методологія ефективного використання земельних ресурсів для розвитку сонячної енергетики на основі дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій
Автор дисертації
Кереуш Дар'я Іванівна
Дата захисту
23.01.2020 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 63 від 26.05.2020 р.; наказ № 185-5-10 від 02.10.2020 р.)

Аудіозапис захисту дисертації Кереуш Дар'ї

Відеозапис захисту дисертації