Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дубаса Юрія Віталійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз

Контактна особа - к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович
E-mail
anatolii.y.batiuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-28
Голова ради
д.т.н., проф. Литвин В.В. (завідувач каф. інформаційних систем та мереж. ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Буров Є.В. (професор каф. інформаційних систем та мереж, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., с.н.с. Досин Д.Г. (професор каф. інформаційних систем та мереж, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., доц. Угрин Д.І. (доцент каф. комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)
Опонент - д.т.н., проф. Бушуєв С.Д. (завідувач каф. управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури)
Спеціальність
124 Системний аналіз
Назва дисертаційної роботи
Рекомендаційна система формування індивідуальних навчальних траєкторій студентів ІТ-спеціальностей
Автор дисертації
Дубас Юрій Віталійович
Науковий керівник
д.соц.ком., проф. Кунанець Наталія Едуардівна
Дата захисту
06.03.2024 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 509-5-10 від 28.11.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації