Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Весоловської Марії Кімсанівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

д.держ.упр., проф. Петровський П.М.
E-mail
Petro.M.Petrovsky@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+380503709747
Голова ради
д.держ.упр., проф. Петровський П.М. (завідувач каф. публічного управління та публічної служби, ІНДУ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.е.н., проф. Захарчин Г.М. (професор каф. менеджменту персоналу та адміністрування, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.е.н., доц. Яремко І.І. (доцент каф. адміністративного та фінансового менеджменту, ІАПО, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - к.держ.упр., Красівський Д.О. (головний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України)
Опонент - д.держ.упр. Гбур З.В. (професор каф. управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУ охорони здоров'я імені П.Л. Шупика)
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Професійний та особистісний розвиток державних службовців на засадах впровадження європейських стандартів
Автор дисертації
Весоловська Марія Кімсанівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
Дата захисту
08.07.2022 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія № 226)

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 87-5-10 від 24.05.2022 р.

Захист відбудеться з використанням платформи Zoom

 

Відеозапис захисту дисертації