Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Симця Івана Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Контактна особа - д.т.н., проф. Федасюк Д.В.
E-mail
dmytro.v.fedasyuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-78
Голова ради
д.т.н., проф. Федасюк Д.В. (завідувач каф. програмного забезпечення, ІКНІ, Національний університет "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Теслюк В.М. (завідувач каф. автоматизованих систем управління, ІКНІ, Національний університет "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Ізонін І.В. (доцент каф. систем штучного інтелекту, ІКНІ, Національний університет "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., доц. Пукас А.В. (в.о. завідувача каф. комп'ютерних наук, Західноукраїнський національний університет)
Опонент - д.т.н., проф. Говорущенко Т.О. (завідувач каф. комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет)
Дисертацію прийнято до захисту
29.03.2022
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення
Назва дисертаційної роботи
Моделі і методи прогнозування та аналізу надійності технічних систем з урахуванням процесу розробки ПЗ
Автор дисертації
Симець Іван Ігорович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Яковина В.С.
Дата захисту
16.06.2022 - 15:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія № 226)

Наказ ректора Про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 55-5-10 від 11.04.2022 р.

Захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

 

Відеозапис захисту дисертації