Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пелеха Назара Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Контактна особа - д.т.н., проф. Кирик Мар’ян Іванович
E-mail
marian.i.kyryk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
0676711620
Голова ради
д.т.н., доц. Кирик М.І. (професор каф. телекомунікацій, ІТРЕ, Національний університет "Львівська політехніка"
Члени ради
Рецензент - д.т.н., доц. Демидов І.В. (проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., доц. Максимюк Т.А. (доцент каф. телекомунікацій, ІТРЕ, Національний університет "Львівська політехніка") )
Опонент - д.т.н., проф. Толюпа С.В. (професор каф. кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Опонент - д.т.н., проф. Жураковський Б.Ю. (професор каф. технічної кібернетики НТУ України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)
Дисертацію прийнято до захисту
28.02.2022
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка
Назва дисертаційної роботи
Підвищення ефективності функціонування хмарних систем для інформаційно-комунікаційних сервісно-орієнтованих мереж
Автор дисертації
Пелех Назар Володимирович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Климаш М.М.
Дата захисту
10.06.2022 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія № 226)

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 48-5-10 від 25.03.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

 

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.