Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Поліш Наталії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

д.х.н., проф. Лубенець Віра Ільківна
E-mail
vira.i.lubenets@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-24-78
Голова ради
д.х.н., проф. Лубенець В.І. (завідувач каф. технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.б.н., с.н.с. Гавриляк В.В. ( професор каф. технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Петріна Р.О. (доцент каф. технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., доц. Голуб Н.Б. (завідувач каф. біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології, НТУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського")
Опонент - к.т.н., с.н.с. Семенюк І.В. (ст. дослідник відділу хімії і біотехнології, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України)
Спеціальність
162 Біотехнології та біоінженерія
Назва дисертаційної роботи
Біотехнологія композиційних препаратів на основі нових N-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону та біосурфактантів, властивості і застосування
Автор дисертації
Поліш Наталія Володимирівна
Науковий керівник
к.х.н., доц. Марінцова Наталія Геннадіївна
Дата захисту
29.08.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св. Юра, 3/4, 8-й навч. корпус, кім. 240

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 156-5-10 від 12.07.2022
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Відеозапис захисту дисертації