Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Куція Степана Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 171 Електроніка

д.т.н., проф. Яремчук Ірина Ярославівна
E-mail
iryna.y.yaremchuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-81
Голова ради
д.т.н., проф. Яремчук І.Я. (в.о. завідувача каф. електронної інженерії, ІТРЕ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Бурий О.А, (професор каф. напівпровідникової електроніки, ІТРЕ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.ф.-м.н., проф. Малик О.П. (професор каф. напівпровідникової електроніки, ІТРЕ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Вісьтак М.В. (професор каф. біофізики, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)
Опонент - д.т.н., проф. Когут І.Т. (завідувач каф. комп'ютерної інженерії та електроніки, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника)
Спеціальність
171 Електроніка
Назва дисертаційної роботи
Розроблення білих світловипромінювальних структур на основі синіх флуоресцентних та ексиплексоутворюючих органічних емітерів
Автор дисертації
Куцій Степан Андрійович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Дата захисту
29.08.2022 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св. Юра, 3-й навч.корпус, кім. 112

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 151-5-10 від 05.07.2022 р. 
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації