Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рузяк Тетяни Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

д.пед.н., проф. Козловський Юрій Михайлович
E-mail
yuriy.m.kozlovskiy@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-05
Голова ради
д.пед.н., проф. Козловський Ю.М. (завідувач каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.пед.н., проф. Мукан Н.В. (професор каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.пед.н., доц. Білик О.С. (доцент каф. іноземних мов, ІГСН, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.пед.н., проф. Біда О.А. (завідувач каф. педагогіки і психології, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ)
Опонент - д.пед.н., проф. Єжова О.В. (професор каф. ергономіки і дизайну, Київський національний університет технологій і дизайну)
Спеціальність
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Назва дисертаційної роботи
Формування професійної культури учнів закладів професійно-технічної освіти сфери обслуговування
Автор дисертації
Рузяк Тетяна Іванівна
Науковий керівник
к.пед.н. Дольнікова Любов Василівна
Дата захисту
29.08.2022 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 57, 4-й пов., кім. 406

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради 145-5-10 від 04.07.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відеозапис захисту дисертації