Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гордійчук-Бублівської Олени Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

Контактна особа - к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович
E-mail
anatolii.y.batiuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-28
Голова ради
д.т.н., проф. Теслюк В.М. (професор кафедри автоматизованих систем управління, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Цмоць І.Г. (професор кафедри автоматизованих систем управління, ІКНІ, НУ "Львівська політнехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Опірський І.Р. (завідувач кафедри захисту інформації, ІКТА, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Русин Б.П. (завідувач відділу інформаційних технологій дистанційного зондування Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України)
Опонент - д.т.н., проф. Жебка В.В. (завідувач кафедри технологій цифрового розвитку Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій)
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби опрацювання великих даних в розподілених інформаційних системах
Автор дисертації
Гордійчук-Бублівська Олена Василівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Кирик Мар'ян Іванович
Дата захисту
29.04.2024 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 131-5-10 від 15.03.2024

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації