Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Парнети Мар'яни Богданівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

Контактна особа - к.арх., доц. Топилко Світлана Ігорівна
E-mail
svitlana.i.topylko@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-36
Голова ради
д.арх., проф. Черкес Б.С. (директор ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.арх., проф. Лінда С.М. (завідувач кафедри дизайну та основ архітектури, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.арх., доц. Кознарська Г.Є. (доцент кафедри містобудування, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.арх., доц. Яценко В.О. (завідувач кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури)
Опонент - д.арх., доц. Данилов С.М. (доцент кафедри урбаністики та містобудування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова)
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Принципи та засоби формування і розвитку медійності архітектури громадських просторів
Автор дисертації
Парнета Мар'яна Богданівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович
Дата захисту
02.05.2024 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 333

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 86-5-03 від 29.02.2024 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації