Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дорош Уляни Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Контактна особа - док. філософії, доц. Дзюрах Юрій Михайлович
E-mail
yurii.m.dziurakh@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-30
Голова ради
д.е.н., доц. Матвіїшин Є.Г. (професор каф. регіонального та місцевого розвитку, ІАДУ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.е.н., доц. Сірик О.З. (доцент каф. адміністративного та фінансового менеджменту, ІАДУ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.держ.упр., проф. Антонова Л.В. (професор каф. обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили)
Опонент - д.держ.упр., доц. Бурик З.М. (професор каф. публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі)
Опонент - д.е.н., проф. Павлова О.М. (завідувач каф. економіки і торгівлі Волинського національного університету імені Лесі Українки)
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Децентралізація державного управління як засіб регіонального розвитку
Автор дисертації
Дорош Уляна Миколаївна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Загорський Володимир Степанович
Дата захисту
08.02.2024 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Степана Бандери 28а, 5-ий навч. корп., 4 ауд.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 589-5-10 від 28.12.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації