Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Денькович Наталії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

д.пед.н., проф. Козловський Юрій Михайлович
E-mail
yuriy.m.kozlovskiy@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-05
Голова ради
д.пед.н., проф. Козловський Ю.М. (завідувач каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.пед.н., проф. Мукан Н.В. (професор каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.пед.н. Дольнікова Л.В. (доцент каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.пед.н., проф. Біда О.А. (завідувач каф. педагогіки і психології, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ)
Опонент - д.пед.н., проф. Єжова О.В. (професор каф. ергономіки і дизайну, Київський національний університет технологій і дизайну)
Спеціальність
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Назва дисертаційної роботи
Підготовка майбутніх фахівців за професією «Живописець» в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах інклюзивного навчання
Автор дисертації
Денькович Наталія Андріївна
Науковий керівник
к.пед.н., с.н.с. Стечкевич Олег Орестович
Дата захисту
29.08.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 57, 4-й пов., кім. 406

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 143-5-10 від 04.07.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відеозапис захисту дисертації