Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Боршовського Олега Ігоровича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування

Контактна особа - к.арх., доц. Топилко Світлана Ігорівна
E-mail
svitlana.i.topylko@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-36
Голова ради
д.арх., проф. Черкес Б.С.(директор ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.арх., доц. Соснова Н.С. (професор каф. містобудування, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.арх., доц. Дида І.А. (доцент каф. дизайну та основ архітектури, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - к.т.н., доц. Габрель М.М. (доцент каф. архітектури та будівництва, ЗВО "Університет Короля Данила"
Опонент - к.арх., доц. Мерилова І.О. (доцент каф. архітектурного проектування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Вплив річки на формування архітектурно-планувальної структури міста (на прикладі м. Ужгорода)
Автор дисертації
Боршовський Олег Ігорович
Науковий керівник
к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна
Дата захисту
01.03.2024 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 330

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 591-5-10 від 28.12.2023

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО
 

Відеозапис захисту дисертації