Програма підвищення кваліфікації з фотограмметрії та дистанційного зондування

Розробник: кафедра фотограмметрії та геоінформатики Львівської політехніки

Напрям: геодезія

Мета: Мета викладення курсу підвищення кваліфікації – удосконалення та поглиблення слухачами (інженерами з фотограмметрії та дистанційного зондування), своїх знань, умінь і навичок за спеціальністю відповідно до вимог виробництва. Слухачі повинні підвищити свій професійно-кваліфікаційний рівень та компетентність з технологій цифрового аерознімання з метою подальшого складання великомасштабних планів та ортофотопланів за цифровими знімками.

Короткий опис курсу та його структура: Завдання курсу підвищення кваліфікації – дати слухачам знання, що дозволять їм якісніше виконувати свої професійні обов’язки, розширити межі компетенції, а також створити можливості для оволодіння новими функціональними обов’язками. Передбачене проведення лекційних та лабораторних занять.

Загальний обсяг: 35 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 10 год; практичні заняття - 25 год.

Форма проведення: очно, дистанційно

Період та тривалість навчання: 5 днів.

Форма контролю: Залік (тестування)

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/набуватимуться: вивчення особливостей будови і функціонування приладів та пристроїв БПЛА; отримання навичок проведення аерознімання з БПЛА; опрацювання ортофотопланів за відповідними програмними продуктами; набуття знань про перспективи розвитку безпілотних авіаційних систем.

Категорія слухачів курсу: фахівці, що експлуатують БПЛА, займаються створенням картографічних матеріалів та виконують інженерно-вишукувальні роботи.

Опис результатів навчальної діяльності: отримання знінь щодо особливостей будови і функціонування приладів та пристроїв БПЛА; отримання навичок проведення аерознімання з БПЛА; опрацювання ортофотопланів за відповідними програмними продуктами; набуття знань про перспективи розвитку безпілотних авіаційних систем.