Підвищення кваліфікації керівного та оперативного персоналу електроцеху ТЕЦ і ТЕС

Розробники: професор Сегеда М.С., доцент Яцейко А.Я., провідний інженер Ліщак І.В. - працівники кафедри ЕСУ. 

Напрям: 141 електроенергетика електротехніка та електромеханіка.

Мета:  полягає у наданні теоретичних знань та вдосконаленні практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків для керівного та оперативного складу електроцеху ТЕЦ і ТЕС.

Короткий опис курсу та його структура: слухачі курсу опрацьовують вісім модулів, в межах яких ознайомляться із: сучасним станом і перспективами розвитку електроенергетики України; електричними мережами середньої напруги, їх схемами та режимами; особливостями технічної експлуатації електрообладнання; інформаційними технологіями в інтелектуальних електричних системах; перенапругами та координацією ізоляції; технологічними режимами та системами керування на електростанціях; основами трудового законодавства України.

Період навчання: 2 тижні

Група слухачів:  7 осіб

Загальний обсяг: 72 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 72 год; лекційні заняття - 72 год.

Форма проведення: денна, дистанційна, змішана.

Форма контролю: усне опитування. 

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться

  • здатність розуміти та аналізувати сучасну архітектуру електроенергетичної системи України із врахуванням функційного призначення та особливостей конструктивного виконання сучасного електротехнічного обладнання;
  • здатність передбачати структурний розвиток електроенергетичних систем згідно з концепцією інтелектуальних електричних систем (Smart Grit) із врахуванням енергозбереження та особливостей функціонування і приєднання джерел відновлювальної генерації до електричних мереж;
  • здатність аналізувати режими роботи електричних мереж і систем під час планування, оперативного ведення режимів, аварійних ситуацій, порушення стійкості паралельної роботи із врахуванням актуальних вимог чинної нормативної документації та застосуванням сучасного прикладного програмного забезпечення;
  • здатність розробляти пропозиції щодо застосування та впровадження інформаційних технологій в інтелектуальних електричних системах;
  • розуміння теоретичних основ  розвитку перенапруг в електричних системах та знання величин розрахункових кратностей основних видів перенапруг та їх статистичні характеристики;
  • володіння основними принципи координації рівня ізоляції електрообладнання електричних мереж з діючими на них перенапругами;
  • здатність аналізувати вплив способу уземлення нейтралі на особливості процесів і параметри координат усталених та перехідних режимів;
  • вміння вибирати сучасні та ефективні заходи та засоби захисту від перенапруг для забезпечення достатньої надійності функціонування електроустаткування;
  • здатність розуміти особливості дії електричного струму на організм людини та види захисту від ураження електричним струмом і особливості їх застосування; 
  • розуміння основ трудового законодавства України та здатність неухильного дотримання вимог сучасної документації із охорони праці на підприємствах енергетики.

Категорія слухачів курсу: посадові особи керівного та оперативного персоналу електроцеху ТЕЦ і ТЕС та організацій, чи інші категорії зацікавлених осіб.

Опис результатів навчальної діяльності: оновлення теоретичних та практичних знань і вмінь з напряму електрична інженерія стосовно сучасного стану та перспектив розвитку електроенергетики України; управління електричними мережами середньої напруги, їх схемами та режимами; особливостями технічної експлуатації електрообладнання; інформаційними технологіями в інтелектуальних електричних системах; перенапругами та координацією ізоляції; керування технологічними режимами та системами керування на електростанціях; основами трудового законодавства України.