Наукова діяльність кафедри обчислювальної математики і програмування

Кафедра обчислювальної математики та програмування концентрує свої зусилля на дослідженнях за такими науковими проблемами:

  • Моделювання та розробка методів дослідження задач природознавства;
  • Методи комп’ютерної математики моделювання та дослідження економіко-еколого-соціологічних і технічних задач;
  • Двосторонні наближені методи;
  • Дослідження некласичних задач для рівнянь математичної фізики;
  • Розпаралелення обчислень, створення нових методів та алгоритмів, що орієнтовані на ефективне використання у багатопроцесорних системах та модернізація існуючих методів з реалізацією можливостей широкого паралелізму;
  • Розробка агрегаційно-ітеративних методів та алгоритмів, що допускають масовий паралелізм при обробці інформації та орієнтовані на ефективне використання у багатопроцесорних системах;
  • Розробка нових скінченно-різницевих методів для розв’язування широких класів нелінійних задач математичної фізики;
  • Розвинення математичного апарату розв’язування нелінійних задач, що є теоретичною основою створення методів, які дозволяють роздільно вимірювати складові вектора стану об’єкту при використанні електрично сканувальних електромагнітних методів;
  • Розроблення, обгрунтування і впровадження інноваційних методичних систем змішаного і дистанційного навчання базових дисциплін;
  • Стохастичні методи оптимізації.
Оновлено 1 рік 11 місяців тому