Історія кафедри опору матеріалів та будівельної механіки

Становлення кафедри опору матеріалів як наукової школи Кафедра опору матеріалів є однією з найстарших кафедр Національного університету «Львівська політехніка». Викладання опору матеріалів як фундаментальної інженерної дисципліни розпочалося ще в 1871 р. на кафедрі механіки і теорії ґрунтів тодішньої Львівської технічної академії.

Лабораторію опору матеріалів, як один із підрозділів механіко-дослідної станції, організовано в 1898 р. У 1904 році відкрито кафедру технічної механіки, на якій опір матеріалів викладав професор Масимільян Губер (M. Huber). У 1908 р. М. Губер очолив кафедру.

Адміністративно кафедра опору матеріалів відносилася до інженерно-будівельного факультету (1944-1945 р. р.), була загальноінститутською (1945-1946 р. р.) та перебувала у складі різних факультетів: механічного (1947-1954 р. р.), інженерно-будівельного (1955-1971 р. р.), теплотехнічного (1971-1992 р. р.), механіко-машинобудівного (1992-2001 р. р.), інституту інженерної механіки і транспорту (2001-2008 р.р.), а з 2008 р. входить до складу Інституту будівництва та інженерії довкілля.

До важливих науково-методичних здобутків кафедри належить підручник з опору матеріалів проф. С. Л. Посацького (1963 р. і 1973 р.), наукові посібники з теорії пружності доц. Ольхового І. М., з механіки руйнування проф. М. В. Хая, конспект лекцій з теорії пружності французькою мовою доц. Б. С. Білобрана, навчальний посібник «Короткий курс опору матеріалів» доц. І. М. Ольхового, доц. Б.М. Стасюка, доц. В. З. Станкевича, навчальний посібник «Прикладна механіка», проф. В. Т. Павлище, проф. Є. В. Харченка, проф. А. Ф. Барвінського та доц. Ю. Г. Гаршнєва, навчальний посібник «Опір матеріалів» доц. Л. І. Гурняка, доц. Ю. В. Гуцуляка, Т. Б. Юзьківа.

Дослідження в галузі механіки твердого деформівного тіла, динаміки та міцності машин і конструкцій на кафедрі опору матеріалів започаткував відомий вчений М. Губер. Подальші грунтовні дослідження в цьому напрямку повязані з роботами В. Бужинського, Г. М. Савіна, М. Я. Леонова, Л. Г. Афендіка, Ю. Д. Копейкіна, С. Л. Посацького, Д. Ю. Мочернюка, М. В. Хая, які у різні роки завідували кафедрою.

Активна наукова робота проводиться і в даний час. Кафедра орієнтована на розв’язання задач раціонального проектування технічних об’єктів. Наукова діяльність фахівців спрямована на розроблення сучасних методів розрахунку деталей та вузлів за різноманітних умов силового і температурного навантаження. За останні 45 років працівниками кафедри видано 8 підручників і навчальних посібників, 9 монографій, 750 статей, одержано 56 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, захищено три докторські (Д. Ю. Мочернюк, Е. М. Сокіл, Б. С. Білобран) та 22 кандидатські дисертації, надруковано біля 150 науково-методичних розробок.

Приділяється значна увага залученню студентів до науково-дослідної роботи через гуртки студентського наукового товариства, участь у науково-технічних конференціях та олімпіадах з опору матеріалів різних рівнів. Кращі студентські наукові роботи неодноразово відзначалися дипломами на всесоюзних та республіканських конкурсах. Протягом останніх п’яти років студенти наукового гуртка з опору матеріалів ставали призерами та переможцями на Всеукраїнських олімпіадах з опору матеріалів.

Детальніше про історію кафедри Ви можете дізнатися на сторінці кафедри ОМ в Електронній енциклопедії Львівської політехніки.

Оновлено 2 роки 8 місяців тому