Склад науково-технічної ради

Склад науково-технічної ради
Національного університету «Львівська політехніка»

НАКАЗ
№ 709-1-10 від 4 грудня 2019 року
м. Львів

Про внесення змін до складу науково-технічної ради

 

Демидов Іван Васильович, д.т.н., доц., проректор з наукової роботи – голова НТР

Небесний Роман Володимирович, к.т.н. начальник НДЧ – заст. голови

Гумінілович Руслана Ростиславівна, к.х.н., доц., вчений секретар НДЧ – секретар НТР

Алєксєєв Ігор Валентинович, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів

Желих Василь Михайлович, д.т.н., проф., завідувач кафедри теплогазопостачання та вентиляції

Костробій Петро Петрович, д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри прикладної математики

Піх Зорян Григорович, д.х.н., проф., завідувач кафедри технології органічних продуктів

Стадник Богдан Іванович, д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій

Стоцько Зіновій Антонович, д.т.н., проф., завідувач кафедри проектування та експлуатації машин

Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., проф., професор кафедри систем автоматизованого проектування

Ткаченко Віктор Федорович, к.т.н., доц., директор науково-дослідного конструкторського інституту електронної вимірювальної та обчислювальної техніки (НДКІ ЕЛВІТ)

Убізський Сергій Борисович, д.ф.-м.н., проф., професор кафедри напівпровідникової електроніки

Щур Ігор Зенонович, д.т.н., проф., професор кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем

Оновлено 1 рік 4 місяці тому