Склад науково-технічної ради

Склад науково-технічної ради
Національного університету «Львівська політехніка»

НАКАЗ
№ 480-1-10 від 06 жовтня 2022 року
м. Львів

Про внесення змін до складу науково-технічної ради

 • Демидов Іван Васильович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи – голова НТР
 • Небесний Роман Володимирович, д.т.н., ст.дослідник, начальник НДЧ – заст. голови
 • Гумінілович Руслана Ростиславівна, к.х.н., доц., вчений секретар НДЧ – секретар НТР
 • Желих Василь Михайлович, д.т.н., проф., завідувач кафедри теплогазопостачання та вентиляції
 • Костробій Петро Петрович, д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри прикладної математики
 • Опірський Іван Романович, д.т.н., проф., професор кафедри захисту інформації
 • Стоцько Зіновій Антонович, д.т.н., проф., професор кафедри проектування машин та автомобільного інжинірингу
 • Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., проф., завідувач кафедри систем автоматизованого проектування
 • Ткаченко Віктор Федорович, к.т.н., в.о. директора науково-дослідного конструкторського інституту електронної вимірювальної та обчислювальної техніки (НДКІ ЕЛВІТ), м.н.с. відділу науково-організаційного супроводу наукових досліджень
 • Убізський Сергій Борисович, д.ф.-м.н., проф., професор кафедри напівпровідникової електроніки
 • Шаповал Павло Йосифович, д.х.н., проф., завідувач кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії
 • Шпак Нестор Омелянович, д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
 • Щур Ігор Зенонович, д.т.н., проф., завідувач кафедри електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем
Оновлено 1 рік тому