Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними волокнами

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Стечишин Михайло Степанович
Науковий керівник / консультанти: 
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність: 
05.23.05 – будівельні матеріали та вироби
Дата захисту: 
13.05.2016
Статус: 
захищена