Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Партнери кафедри обліку та аналізу

 • Факультет менеджменту Гірничо-металургійної академії в Кракові (Польща)

Веб-сайт: www.agh.edu.pl

Співпраця в межах угоди про підготовку магістрів за спеціальністю “Облік і аудит” і “Фінанси та кредит” з отриманням дипломів про вищу освіту.

 • Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)

Веб-сайт: www.umcs.lublin.pl

Співпраця в межах реалізації програм стажування науково-педагогічного складу, проведення обміну групами студентів для проходження навчальної практики тощо.

 • Молдовська економічна академія (Молдова)

Веб-сайт: www.ase.md/en

Співпраця в галузі підготовки фахівців вищої та після вузівської освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

 • Філія ТОВ «Нестле Україна» Нестле Бізнес Сервіс в Європі

Веб-сайт: www.nestle.ua/jobs/vacancy/nbs

Партнерство та ділове співробітництво спрямоване на розробку і впровадження комплексу заходів щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, сприяння обміну досвідом та інформацією.

 • Бухарестський університет «Артіфекс»

Веб-сайт: www.artifex.org.ro

Співпраця з метою ініціювання та розвитку досліджень, як фундаментальних, так і прикладних, у сферах, що становлять спільний інтерес; взаємодія з метою створення належного середовища для вільного та відкритого обміну думками для забезпечення сприяння розвитку наукових досліджень

 • Технічний коледж Форсайт Північна Кароліна

Веб-сайт:  https://www.forsythtech.edu

Співпраця у таких сферах: обмін освітньою та методичною інформацією, вдосконалення навчального процесу, участь у конференціях, семінарах, конкурсах з питань освіти та науки, короткостроковий обмін викладачами та студентами

 • ТОВ «ПрайсуоверхаусКуперс»

Веб-сайт: www.pwc.ukraine

Співпраця щодо фахової підготовки студентів

 • ТОВ «Мастер:Стрім» (LLC «Master:Strim»)

Веб-сайт: https://masterbuh.com/

Співробітництво здійснюється на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з метою розширення та поглиблення змісту їх наукової, освітньої та практичної діяльності

 • Всеукраїнська громадська організація «Спілка Автоматизаторів Бізнесу»

Веб-сайт: http://www.unionba.com.ua/

Сприяння підвищенню ефективності застосування нових технологій в навчанні, підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів в інноваційній економіці та забезпечення використання сучасних програмних продуктів і навчально-методичних матеріалів, їх
використання, а також створення належних умов для навчання й атестації/сертифікації викладачів.

 • ТОВ «Ернст енд Янг»

Веб-сайт: https://www.ey.com/uk_ua

Співпраця спрямована на всебічне забезпечення фахової підготовки студентів. Домовленість про координацію та об’єднання зусиль щодо інформування студентів про можливості працевлаштування у ТОВ «Ернст енд Янг».

 • Гомельський державний університет імені Франціска Скоріни (Білорусь)

Веб-сайт: https://gsu.by/
Співробітництво з метою зміцнення відносин у освітній, науковій, дослідницькій та виробничій діяльності, а також до поширення міжнародного досвіду серед науковців, викладачів, студентів бакалаврських і магістерських програм, аспірантів і докторантів та
адміністративного персоналу.

Оновлено 4 міс 1 тижд тому