Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ліске Олексій Миколайович
Науковий керівник / консультанти: 
к.ф.-м.н., доц. Гоблик Віктор Васильович
Спеціальність: 
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту: 
07.09.2018
Статус: 
захищена