Науково-технічні послуги

Науково-технічні послуги:

  • Рефракційні вимірювання зразків з ізотропних та анізотропних матеріалів у видимому та мм/см діапазонах довжин хвиль;
  • Акустичні вимірювання швидкостей поздовжніх та поперечних звукових хвиль в анізотропних кристалах різних класів симетрії динамічним ехо-імпульсним методом із наступним розрахунком їх п’єзоелектричних та пружних коефіцієнтів;
  • Інтерферометричні вимірювання всіх компонент тензора електро-, п’єзо- і пружно-оптичного ефектів в кристалічних матеріалах довільного класу симетрії;
  • Акусто-оптичні дослідження кристалічних матеріалів методом Діксона-Коена та відповідний розрахунок параметра акусто-оптичної якості;
  • Комп’ютерне моделювання оптимальних геометрій індукованих (електро-, п’єзо-, пружно- і акусто-оптичних) ефектів на основі розробленої технології найефективнішого використання анізотропних матеріалів.
Оновлено 1 рік 10 місяців тому